Povodňový plán obce BžanyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bžany 50, 415 01 Teplice
Tel.: 417 872 277
E-mail: obecbzany@centrum.cz, obecbzany@volny.cz
náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Tel.: 417 510 111
E-mail: posta@teplice.cz

Odbor životního prostředí
Krupská 346/2, 415 95 Teplice

Vedoucí odboru - Ing. Dagmar Teuschelová
 Tel.:
417 510 560
E-mail:
teuschelova@teplice.cz

Vodní hospodářství
Referentka
- Ing. Lenka Zachová

Tel.: 417 510 565
E-mail: zachova@teplice.cz
Referentka - Anita Stelzerová
Tel.: 417 510 563
E-mail: stelzerova@teplice.cz
Velká Hradební 3118/48, 401 00 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru
- Ing. Irena Jeřábková
Tel.:
475 657 959
E-mail: 
jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí

Vedoucí oddělení - RNDr. Tomáš Burian 
Tel.: 475 657 160
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra