Povodňový plán obce BžanyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Povodňový štáb obce
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Povodňový štáb obce

Kontakty na členy povodňového štábu obce

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Vlastislav Vlček
Miroslav Pauza
Vít Šmucer
Miroslava Pelichovská

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný) Mobil
Miroslava Pelichovská  
Renata Jůzová  
Jakub Adamec 606 713 449

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Bohuslav Maydl
Miroslav Matoušek
Jiří Nový
Marie Grimová

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
traktor s vlekem 1x,
fekální vůz 1x
Bramborárna Bukovice, s.r.o. Bukovice č. ev. 8 Vít Šmucner 777 780 031
traktor, nakladače První Žatecká, a.s. Bžany 92    Vlastimil Netušil 725 800 173
malotraktor s vlekem 1x,
dopravní transportér VW 1x,
traktor s vlekem,
řetězová pila 1x,
kalové čerpadlo 1x
OÚ Bžany Bžany 50 Jakub Adamec
606 713 449
elektrocentrála BC-25 1x,
řetězová pila OLEG-MAC 1x,
kalové čerpadlo AL 12 m3/h 1x,
přenosné motorové stříkačky PS-8 1x,
vozidlo Renault Master - 9 míst 1x
JSDH Lhenice Bžany 50 Zdeněk Vlček 607 120 871,
zdravotní pomoc zdravotní sestra Lysec 40 Milena Aulíková

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bžany

Místo Adresa Kontaktní osoba Mobil Ubyt. / strav. kap
Lysec - křižovatka křižovatka blízko č. p. 6 v Lysci Bohuslav Maydl -- / --
U objektu č. p. 21 Lysec 21 František Preiss -- / --
Bývalý Hostinec U Lípy Lbín 40 Tomáš Jelínek 603 800 821 -- / --
Kulturní dům,
Hospoda Pod Kaštanem
Bžany 63 Jakub Adamec 606 713 449 100 / 100
Mateřská škola Bžany, p.o. Hradiště 46 Hana Silnicová 602 662 335 30 / 30

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Severočeská vodárenská společnost, a.s.          Přítkovská 1689, Teplice Irena Kamínková 417 536 258


Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
Potraviny - Káťa Bžany 63 Jakub Adamec 606 713 449
Pekařství Hradiště Hradiště 35 Radek Matějíček 605 273 912