Povodňový plán obce VšenoryPOVODŇOVÝ PLÁN obce Všenory

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR944/078067/2021; ze dne 08. 10. 2021
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-65764/2021/320; ze dne 17. 09. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUCE 206840/2021 OZP/V/Ka-potvr; ze dne 23. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 07. 2021
offline verze 07. 07. 2021
digitalizovaná verze 07. 07. 2021
databáze POVIS 07. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i