Povodňový plán obce VšenoryHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Všenory

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Všenory a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Všenory je řeka Berounka. Číslo hydrologického pořadí 1-11-05-0420-0-00, 1-11-05-0440-0-00. Berounka je největším levostranným přítokem Vltavy s plochou povodí 8 855,47 km2. Tato řeka vzniká soutokem Mže a Radbuzy v Plzni, je dlouhá 139,1 km a do Vltavy se vlévá v Praze-Lahovicích s průměrným průtokem při ústí 36 m3/s, cca 13 km dále po toku od Všenor. Přibližně 8 km od Všenor proti proudu Berounky začíná CHKO Český kras. Řeka je splavná téměř po celém svém toku a je tedy oblíbenou destinací vodáků. Z hlediska povodní jsou ve Všenorech ohroženy především místní části Na Benátkách a Panská zahrada, které se nacházejí v nivní oblasti řeky (viz mapa).

Základní hydrologické charakteristiky Berounky

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Beroun 34,2 37,1 270 -- 615 799 -- 1310 1560
Hlásný profil kat. C C1 Lety 17,9 -- 274 -- -- 771 -- -- 1459

 

Významné vodní toky na území obce Všenory

Schéma povodí Berounky

Základní údaje o vodních dílech na území obce Všenory

Přehled vodních děl na území obce Všenory naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Všenory se nacházejí dvě vodní nádrže. Vodní nádrž Louže se nachází v části Na Benátkách, z historických zkušeností a svým charakterem nepředstavuje riziko z hlediska zvláštní povodně. Druhá nádrž (identifikátor DIBAVOD 111050440003) je zcela mimo intravilán obce a také není pro obec nijak riziková.