Povodňový plán obce Velký BeranovVzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Velký Beranov

 

Věc: Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Velký Beranov na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Velký Beranov odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Velký Beranov na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

Ve Velkém Beranově dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Velký Beranov