Povodňový plán obce Velký BeranovSrážkoměry - Velký Beranov

Jihlava

Srážkoměrnou stanice PMO_74 provozuje Povodí Moravy, s. p. a nachází ze vedle č. p. 43.

Jihlava, Hruškové Dvory

Automatická srážkoměrná stanice Jihlava, Hruškové Dvory leží v nadmořské výšce 468 m a jejím provozovatelem je ČHMÚ. 

Vysoké Studnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na louce, v blízkosti č. p. 124, v nadmořské výšce 568 m. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.