Povodňový plán obce Velký BeranovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Pulicar Milan 567 218 828, 724 183 021

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon

Mobil (neveřejný)

Vrzáček Josef 606 680 501
Novák Jaroslav 608 850 979

 
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa

Kontaktní osoba

Telefon (neveřejný)

čerpadlo, hasičské auto, pytle s pískem SDH Velký Beranov Velký Beranov 58

Josef Vržáček, Jaroslav Novák

traktor Zemědělské družstvo V. Beranov Velký Beranov 6 Ing. Jaroslava Blažková
malotraktor, osobní a dodávkový automobil, štěpkovač, přívěs za OA OÚ Velký Beranov Velký Beranov 58 Milan Pulicar


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Velký Beranov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba

Telefon

Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
OÚ Velký Beranov Místo shromažďování Velký Beranov 58 Pulicar Milan  --  --
ZŠ velký Beranov Místo ubytování / stravování Velký Beranov 331 Mgr. Pavlíčková Zdeňka 20 --
Kulturní dům Místo ubytování / stravování Velký Beranov 231 Pulicar Milan 20 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Flop Zdeněk Vokoun Velký Beranov 6, Velký Beranov, 588 21 Vokoun Zdeněk 608 865 686

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa E-mail Telefon Mobil

VaS a.s., Divize Jihlava (cisterna s pitnou vodou)

Žižkova 93, Jihlava, 586 29 dispecink@vasji.cz

567 569 204

737 221 622