Povodňový plán obce StřelnáSrážkoměry - Střelná

Lidečko

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Lidečko na střeše fitcentra u Obecního úřadu.
Majitelem a provozovatelem je obec Lidečko.

 

Nedašova Lhota

Srážkoměrná stanice Nedašova Lhota se nachází na východním okraji obce. Provozovatelem je Sdružení obcí Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota.

Valašská Senice

Srážkoměrná stanice Valašská Senice se nachází v severní části zastavěného území za domem č. p. 47 ve výšce 615 m n. m.
Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.