Povodňový plán obce StřelnáPOVODŇOVÝ PLÁN obce Střelná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/122371/2021; ze dne 07. 12. 2021
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-50691/2021/5419; ze dne 20. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 3448/2022; ze dne 13. 01. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 11. 2021
offline verze 12. 11. 2021
digitalizovaná verze 12. 11. 2021
databáze POVIS 12. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i