Povodňový plán obce StřelnáDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Ing. Petr Kráčmar 603 538 790
Bc. Tomáš Dorňák 605 409 953

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Antonín Liška
František Liška

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
VW Transporter (6 míst),
2 ks kalové čerpadlo,
Škoda Felicia (5 míst),
Ford Tranzit (9 míst),
požární stříkačka,
vysoušeč,
elektrocentrála,
traktor s vlekem
Obec Střelná Střelná 38 Ing. Petr Kráčmar
Antonín Liška
Karel Krajča
traktor s vlekem Karel Matocha Střelná 45 Karel Matocha
nakladač,
malý bagr
Stanislav Vrána Střelná 202 Stanislav Vrána

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Střelná

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Shromaždiště, nouzové ubytování, stravování Střelná 151 Petr Kráčmar 300 300

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Pekařství Střelná Střelná 36 Ing. Ludmila Šerá 603 874 585

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Jasenická 1106, Vsetín
PSČ 755 01
 Radim Psota 571 484 041
603 780 887
731 401 581