Povodňový plán obce HrabišínSrážkoměry - Hrabišín

Hrabišín

Srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu obce na střeše obecního úřadu - č. p. 65. Majitelem a provozovatelem je obec Hrabišín.

Libina

Srážkoměrná stanice je umístěna na obecní budově ve východní části obce v katastru Horní Libina, na parcele č. 3082. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Libina.

Postřelmov

Srážkoměrná stanice je umístěna na tělocvičně ZŠ Postřelmov. Provozovatelem stanice je obec Postřelmov.

Rohle

Srážkoměrná stanice se nachází na budově obecního úřadu - č. p. 56. Majitelem a provozovatelem stanice je obec Rohle.

Šumperk

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu města u ulice Zemědělská ve výšce 328 m n. m. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.