Povodňový plán obce HrabišínHladinoměry - Hrabišín

Hrabišín (Loučka)

Hlásný profil kat. C je umístěn v severovýchodní části obce u č. p. 98, na mostku přes vodní tok Loučka. Vodoměrná stanice s vodočetnou latí je vybavena manometrickou sondou. Provozovatelem hladinoměru je obec Hrabišín.

Hrabišín (Loučka_2)

Hlásný profil kat. C se v podobě barevných značek nachází u č. p. 192 na mostě přes Loučku. Provozovatelem hladinoměru je obec Hrabišín.