Povodňový plán obce HrabišínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Hrabišín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM062656/2016-419/To; ze dne 13. 12. 2016
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/006079/2016; ze dne 07. 11. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUSP 126543/2016; ze dne 21. 02. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2023
offline verze 18. 12. 2023
digitalizovaná verze 18. 12. 2023
databáze POVIS 18. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i