Povodňový plán obce PivínSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pivín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
  
Závod Horní Morava
U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

  
Přímý výkon správy toku - Provoz Přerov

ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Veronika Mazánová, DiS. - pověřena vedením provozu Přerov
Tel.: 581 200 491-3
E-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky ve správě vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
 Okenná 10202979 4-12-01-0702-0-00
 Klenovický p. 10199198 4-12-01-0702-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správcovství

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku
IDVT ČHP
 * (bezejmenný tok) 10193277 4-12-01-0702-0-00
 * (bezejmenný tok) 10194414 4-12-01-0702-0-00