Povodňový plán obce PivínPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pivín 220, 798 24 Pivín
Tel.: 582 384 234
Mobil: 724 703 013
E-mail: obec@pivin.cz
Magistrát města Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Tel.: 582 329 111
E-mail: posta@prostejov.eu

Odbor životního prostředí
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
Ing. Martina Cetkovská - vedoucí odboru
Tel.: 582 329 400
E-mail: martina.cetkovska@prostejov.eu


Oddělení ochrany životního prostředí (vykonává činnost vodoprávního úřadu)

Ing. Hana Holinková - vedoucí oddělení

Tel.: 582 329 493
E-mail: hana.holinkova@prostejov.eu

Krajský úřad
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Ing. Josef Veselský - vedoucí odboru

Tel.: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Jana Breškovcová - vedoucí oddělení
Tel.: 585 508 405
Mobil: 725 765 679
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz