Povodňový plán obce PivínDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Kamil Štětař starosta 724 703 013  
Mgr. Markéta Hynková spisová pracovnice  
Hana Ondrouchová hospodářka obce  
Jan Vrána místostarosta  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Kamil Štětař starosta 724 703 013  
Karel Buchlák velitel JSDH  
Josef Ondrejkovič místní obyvatel  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky
Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Obec Pivín

Traktor Šálek s přívěsem a tažným hákem,

elektrocentrála Heron 7kW a Gude 4kW,

kalové čerpadlo,

motorová pila

Pivín 214, 798 24 Pivín Zdeněk Žondra
Obec Pivín

Zásahové vozidlo SDH Avia,

MAN auto s teleskopickou rukou

Hasičská zbrojnice 186, 798 24 Pivín Karel Buchlák - velitel
Roman Nakládal

MAN auto s teleskopickou rukou

Pivín 281, 798 24 Pivín Roman Nakládal

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Pivín

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Pivín Shromaždiště a nouzové ubytování Pivín 170, 798 24 Pivín Mgr. Květoslava Žondrová 100
Mateřská škola Pivín Shromaždiště a nouzové ubytování - vývařovna Pivín 244, 798 24 Pivín Dagmar Zbožínková 40 140
Kulturní sál Pivín Shromaždiště a nouzové ubytování - hlavní vývařovna Pivín 220, 798 24 Pivín Kamil Štětař 724 703 013 250 250

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Forma zásobování Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
Moravská vodárenská Prostějov Krapkova 1635, 796 01 Prostějov cisterna Karel Otáhal 582 301 022     

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
Jednota Pivín Pivín 238, 798 24 Pivín Ludmila Nedbalová 582 384 016