Povodňový plán obce LidečkoPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Lidečko 467, 756 15 Lidečko
Tel: 571 447 945 (úřad), 731 163 586 (starosta)
E-mail: obec@lidecko.cz 
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Tel: 571 491 504, 724 193 667 (tajemník)
E-mail: starosta@mestovsetin.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.