Povodňový plán obce LidečkoDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Ing. Vojtěch Ryza 571 447 945

731 163 586

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Karel Kubica 
Alois Kulíšek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Traktor - velký, malý Obec Lidečko Lidečko 467 Ing. Vojtěch Ryza

731 163 586

Tranzit (9 míst), čerpadlo, motorová pila, centrála JSDH Lidečko Lidečko 32 Karel Kubica 

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lidečko

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Mateřská škola Lidečko Ubytování Lidečko 440 Magda Mičatková

571 447 950

70 120
Základní škola Lidečko Ubytování Lidečko 36 Mgr. Alena Lišková

571 447 364

70 0
Společenské centrum Ubytování Lidečko 358 Ing. Vojtěch Ryza

571 447 945

70 0
Penzion Čertovy skály Ubytování Lidečko 466 Josef Rumánek

605 595 991

50 150 

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ROSA market s.r.o. - ENAPO Lidečko 467 Marie Pavlíková 571 411 460 
Market pila Lidečko Lidečko 529 Radka Čížová 731 482 155,
737 221 546

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon E-mail
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Jasenická 1106, 755 01 Vsetín Radim Psota 571 484 035,
571 484 041
vakvs@vakvs.cz