Povodňový plán obce LidečkoHladinoměry - Lidečko

Francova Lhota (Senice)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Francova Lhota na mostní konstrukci poblíž nemovitosti č. p. 224.
Majitelem a provozovatelem je obec Francova Lhota.

Lidečko (Senice)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části intravilánu obce Lidečko na mostní konstrukci poblíž č. p. 356.
Majitelem a provozovatelem je obec Lidečko.