Povodňový plán obce LeštinaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Leština

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-1296/2023/5419 /ju; ze dne 19. 01. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Oddělení životního prostředí
Č. j.: MUZB/21935/2023/OZP; ze dne 18. 04. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 02. 2023
offline verze 28. 02. 2023
digitalizovaná verze 28. 02. 2023
databáze POVIS 28. 02. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i