Povodňový plán obce LeštinaDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3) 

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Telefon (neveřejný)
Jaromír Helekal 731 078 514  
Pavel Hojgr 603 417 047  
Eva Flášarová  
Milena Jánošíková  


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Jaromír Helekal 731 078 514
Leoš Zatloukal 604 924 608
Ludmila Augustinová 732 727 750


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
traktor, dodávka FORD Transit, nafukovací motorový člun Obec Leština

Ing. Pavel Hojgr

bagry, nákladní automobily, traktor, dodávka IVECO, 
nafukovací motorový člun
Vápenka Vitošov Ing. Petr Ston


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Leština

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubyt. kapacita Strav. kapacita
Sokolovna Hrabová Hrabová 113, Hrabová Mgr. Ilona Šimarová 150 -


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou na území obce Leština

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Šumperská vodohospodářská spol., s.r.o. Havlíčkova 27, Zábřeh p. Zajíc 724 081 016, 583 317 441