Povodňový plán obce HuzováPOVODŇOVÝ PLÁN obce Huzová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-37558/2022/5419/ju; ze dne 29. 08. 2022
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR941/008462/2022; ze dne 18. 08. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MEST 150692/2022; ze dne 22. 09. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 07. 2022
offline verze 05. 07. 2022
digitalizovaná verze 05. 07. 2022
databáze POVIS 05. 07. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i