Povodňový plán obce ŽenklavaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Ženklava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 02193/922/45.12/2015; ze dne 23. 02. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/000851/2015; ze dne 18. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí
Č. j.: 20667/2015/JS; ze dne 21. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 02. 2021
offline verze 08. 02. 2021
digitalizovaná verze 08. 02. 2021
databáze POVIS 08. 02. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i