Povodňový plán obce ZděchovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Zděchov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/119459/2021; ze dne 11. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 101324/2021; ze dne 20. 10. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 10. 2021
offline verze 27. 10. 2021
digitalizovaná verze 27. 10. 2021
databáze POVIS 27. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i