Povodňový plán obce ZděchovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zděchov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.


Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
   

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
OŘ - Jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Vedení: Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 311
E-mail: or942@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Zděchov:
Správce VT: Josef Ptáček
Tel.: 956 942 366, 725 257 275
E-mail: josef.ptacek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Zděchov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Zděchov 10200471 4-11-01-0340-0-00
Uherský potok 10203385 4-11-01-0350-0-00
Mísné 10206075 4-11-01-0340-0-00
Rovenský potok 10191711 4-11-01-0340-0-00
LP Mísné č.4 10198330 4-11-01-0340-0-00
LP Uherského p. č.15 10197924 4-11-01-0350-0-00
LPP Uherského p. č.18 10204047 4-11-01-0350-0-00
LP Mísné č.3 10202595 4-11-01-0340-0-00
PPP Mísné č.4 10190535 4-11-01-0340-0-00
LP Rovenského potoka č.3 10191287 4-11-01-0340-0-00
LP Rovenského potoka č.2 10190338 4-11-01-0340-0-00
LP Zděchovky č.4 10205898 4-11-01-0340-0-00
PP Zděchovky č.1 10195387 4-11-01-0340-0-00
LP Mísné č.2 10191455 4-11-01-0340-0-00
LP Zděchovky č.3 10192243 4-11-01-0340-0-00
LP Zděchovky č.2 10190265 4-11-01-0340-0-00