Povodňový plán obce ZděchovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zděchov 175, 756 07 Zděchov.
Tel.: 571 449 020, 724 178 680
E-mail: obec@zdechov.cz
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Tel: 571 491 111
E-mail: e-podatelna@mestovsetin.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Jindra Tesařová
Tel.: 571 491 714
E-mail: jindra.tesarova@mestovsetin.cz


Úsek vodního hospodářství
Referent vodního hospodářství - Ing. Bronislava Holzerová
Tel.: 571 491 711
E-mail: bronislava.holzerova@mestovsetin.cz

Třída Tomáš Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
Fax: 577 043 102
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra