Povodňový plán obce ZárybyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Záryby

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/15/17660; ze dne 25. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Ochrana vod, ovzduší
Č. j.: 45153/2015; ze dne 25. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 06. 2023
offline verze 29. 06. 2023
digitalizovaná verze 29. 06. 2023
databáze POVIS 29. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i