Povodňový plán obce ZárybySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Záryby a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:
416 805 511

Přímý výkon správy toku:
PS Kostomlaty nad Labem, Kostomlaty nad Labem 64, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Tel.:
325 538 372
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Labe 10100002 1-05-04-0110-0-00
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 211


Přímý výkon správy toku:
PS Lysá nad Labem, Nábřeží 406, 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav
Tel.: 326 903 531 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Záryby, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Poleradský tok 10185638 1-05-04-0290-0-00

 

  • Správce se neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Na území obce Záryby se nachází i některé další vodní toky bez určeného správcovství, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10182738 10182738 1-05-04-0110-0-00
Bezejmenný vodní tok 10182780 1-05-04-0210-0-00