Povodňový plán obce ZárybyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon - zaměstnání Mobil (neveřejný)
Milan Šťastný 326 902 325

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon - zaměstnání Mobil (neveřejný)
Pavel Krtek 326 902 325
Petr Bača  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Tatra CAS 32 SDH Záryby Záryby 381
PPS 12 Čerpadlo SDH Záryby Záryby 381
Plovoucí čerpadlo SDH Záryby Záryby 381
Nákladní automobil RELIMEX, s. r. o. Záryby, Martinov 285
Nákladní automobil REO, s. r. o. Záryby, Martinov 229
Zemní stroj Bohuslav Brůžek Záryby 387
Traktor ISEKI Obec Záryby Záryby 42

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Záryby

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kabiny TJ Sokol Místo ubytování Záryby 313 Lucie Cikánová 30 --
 

Nouzové zásobování

Subjekty zajišťující náhradní zdroj užitkové vody

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Beroun, a. s. Zápy 9 POHOTOVOST 800 100 663,
733 642 324

 

Nouzové zásobování potravinami a pitnou vodou bude zajištěno ve spolupráci s obcí Záryby

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Obecní úřad Záryby 42 Milan Šťastný (starosta)