Povodňový plán obce TravčicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Travčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/034126; ze dne 20. 07. 2021
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/34505/2021-2/301100; ze dne 06. 08. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litoměřice - Odbor životního prostředí - Úsek vodního hospodářství
Č. j.: MULTM/0056894/21/ŽP; ze dne 20. 08. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 06. 2021
offline verze 30. 06. 2021
digitalizovaná verze 30. 06. 2021
databáze POVIS 30. 06. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i