Povodňový plán obce TravčiceHladinoměry - Travčice

jez Terezín - dolní hladina (Ohře)

Hlásný profil kat. C leží jižně od mostu přes ulici Pražská ve městě Terezín. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Ohře, s. p.

LG Brozany (Ohře)

Hlásný profil kat. C je umístěn východně v městysi Brozany nad Ohří - u budovy K Mostu 426. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Ohře, státní podnik.

Libotenice (Labe)

Hlásný profil kat. C se nachází na levém břehu Labe pod č. p. 33. Profil je vybaven vodočetnou latí a nanometrickou sondou (pod areálem ČOV) s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Provozovatelem hladinoměru je Mikroregion Porta Bohemica.

Mělník (Labe)

Hlásný profil kat. A je umístěn u mostu Josefa Straky - K Mostu 751/11, na pravém břehu Labe. Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře. Průměrný roční průtok profilem činí 233 m3/s. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Praha.