Povodňový plán obce TravčiceEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A Mělník (Labe)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C jez Terezín - dolní hladina (Ohře)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C LG Brozany (Ohře)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Libotenice (Labe)