Povodňový plán obce KarloviceSrážkoměry - Karlovice

Anenský vrch

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází na vrcholu kopce Anenský vrch v katastru města Andělská Hora v nadmořské výšce 842 m.

Karlova Studánka

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází na hranici intravilánu obce Karlova Studánka v blízkosti hotelů Slezský dům a Praděd a zdravotního střediska.

Karlovice

Srážkoměrná stanice obce Karlovice je umístěna na střeše vodárny pod lesem nad obcí. Provozovatelem srážkoměru je obec Karlovice.

Krasov

Srážkoměr ve správě obce Krasov je umístěn v oploceném areálu vodárenského objektu v západní části obce Krasov. 

Křížová

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik nedaleko části obce Křížová, Hošťálkovy.

Ludvíkov

Srážkoměr ve správě obce Ludvíkov je umístěn na střeše technického domku u obecního úřadu. Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých (i tuhých) srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním vznikají pulsy, které je nutné dále zaznamenávat v připojené registrační jednotce. Každý puls představuje 0,2 mm srážek. Srážkoměr slouží jako prvek včasné výstrahy při přívalových srážkách, kdy může být obec ohrožena nesoustředěným odtokem z okolních svahů.

Vrbno pod Pradědem

Srážkoměrná stanice, umístěná na poli na jižním okraji města, je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Vrbno pod Pradědem - Mnichov

Srážkoměr ve správě města Vrbno pod Pradědem, instalovaný v rámci protipovodňového opatření města Vrbno pod Pradědem.