Povodňový plán obce KarloviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Karlovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Karlovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Karlovice

Nejvýznamnějším vodním tokem, protékajícím správním územím Karlovice je Opava. Opava je levostranný přítok řeky Odry. Řeka vzniká soutokem Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. Jako další zdrojnice bývá někdy uváděna i Bílá Opava, která se vlévá zprava do Střední Opavy zhruba na jejím 0,9 říčním kilometru. Černá Opava pramení při severozápadních svazích Orlíku a Střední Opava (někdy též Zlatá Opava) pramení na severovýchodních svazích Pradědu. Délka toku činí 110,7 km. Plocha povodí měří 2089,0 km². Od ústí Opavice až do Opavy-Vávrovic tvoří státní hranici s Polskem v délce cca 25 km. Největším přítokem je řeka Moravice. Z Vrbna pod Pradědem teče řeka k jihovýchodu korytem, které po povodni roku 1997 dostalo přírodě blízký ráz - je tvořeno četnými meandry, štěrkovými terasami a ostrůvky. V Nových Heřminovech se obrací k severovýchodu, kterýžto směr si udržuje až ke Krnovu. Celý úsek od Vrbna až do Krnova má horský charakter, řeka teče hlubokým údolím, ve kterém vytváří četné peřeje. Pod Krnovem se údolí otevírá a řeka již teče nížinou jihovýchodním směrem až k ústí do Odry v Ostravě-Svinově (nadmořská výška 205 m n. m.).

N-leté průtoky toku Opava [m3/s]

Profil Plocha povodí [km2] Prům. roční průtok [m3/s] Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
Opava – hl. profil kat. B
(ř. km 105,13)
150,83 2,6 14,8   44,5   63,6   125   160  

Vodní tok Kobylí potok (Kobylka) pramení v jižní části katastrálního území obce Holčovice v nadmořské výšce 672 m n. m. Jeho celková délka činí 5,76 km. Od pramene tok pokračuje jihovýchodním směrem do katastrálního území obce Holčovice (konkrétně do části Jelení). Do katastrálního území obce Karlovice vstupuje jižním směrem. Dále pokračuje až do zastavěného území obce jižním směrem, kde se v nadmořské výšce přibližně 470 m n. m. vlévá zleva do Opavy. 

Podélný sklon vodního toku Kobylí potok (Kobylka)

Podélný sklon vodního toku Kobylí potok (Kobylka)

Vodní toky na území obce Karlovice a jejím okolí

Vodní toky na území obce Karlovice a jejím okolí

Základní údaje o vodních dílech na území obce Karlovice

Přehled vodních děl na území obce Karlovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Karlovice se nachází 4 vodní díla