Povodňový plán obce KarloviceHladinoměry - Karlovice

Karlovice (Opava)

Hlásný profil kategorie B Karlovice (Opava) spadá pod správu ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází na pravém břehu Opavy nedaleko nové železniční stanice v Karlovicích.

Ludvíkov (Bílá Opava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik, která se nachází v centrální části obce na pravém břehu vodního toku Bílá Opava, je vybavena automatickým radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry, státní podnik.

Mnichov (Černá Opava)

Hladinoměr kategorie B, který spravuje ČHMÚ, je umístěn na pravém břehu v horní části obce Mnichov, 550 metrů pod ústím Suchého potoka. 

Vrbno pod Pradědem (Střední Opava)

Automatický hladinoměr kategorie C, umístěný na silničním mostu, je ve správě Povodí Odry, státní podnik.