Povodňový plán obce KarlovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Karlovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 09160/922/45.03/2015; ze dne 02. 07. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/003074/2015; ze dne 20. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Oddělení vody, odpadů a silničního hospodářství
Č. j.: MUBR/50905-15/pro - OŽP-pro_344/2015/pro; ze dne 04. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 06. 2022
offline verze 15. 06. 2022
digitalizovaná verze 15. 06. 2022
databáze POVIS 15. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i