Povodňový plán obce KarlovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Karlovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/1616/2023; ze dne 07. 02. 2023
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/027020/2023; ze dne 24. 01. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Oddělení vody, odpadů a silničního hospodářství
Č. j.: MUBR/27731-2023/pro; ze dne 21. 04. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 03. 2023
offline verze 22. 03. 2023
digitalizovaná verze 22. 03. 2023
databáze POVIS 22. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i