Povodňový plán obce BítovčiceSrážkoměry - Bítovčice

Vysoké Studnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na louce, v blízkosti č. p. 124, v nadmořské výšce 568 m. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.