Povodňový plán obce BítovčicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bítovčice 124, 588 22 Luka nad Jihlavou
Tel.: 567 219 435
E-mail: obec.bitovcice@volny.cz
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Tel.: 565 591 111
E-mail: primator@jihlava-city.cz
Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.