Povodňový plán obce BítovčiceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Eva Bendová starostka 724 174 449
Lenka Dvořáčková účetní 567 219 435
Jiří Čermák člen SDH  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Vlastimil Majtán  
Milan Podaný člen SDH
Miroslav Paleček  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Iveco – hasičské auto, kalové čerpadlo, motorová pila Obec Bítovčice Bítovčice 124 Jiří Bartušek
Traktor, nákl. auto Tatra, V3S cisternový vůz Autodoprava Benda s.r.o. Bítovčice 139 Jiří Benda
Čelní nakladač JCB Petr Benda Bítovčice 150 Petr Benda

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bítovčice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt./strav. kap.
MŠ Bítovčice Shromaždiště a nouz. ubyt. Bítovčice 82 Eva Čermáková 728 264 737 50/-- 
U Gurmána Nouz. strav. Bítovčice 126 Tomáš Hladík 567 210 785 --/100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Hruška 9. května 673, Luka nad Jihlavou Ngoc Thuan Nguyen 608 517 539

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VAS, a. s. divize Jihlava Žižkova 1867/93, Jihlava 567 569 318