Povodňový plán obce BítovčicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Bítovčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-33518/2021/5419; ze dne 12. 08. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR943/042608/2021; ze dne 10. 08. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Jihlavy - Odbor ŽP - Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MMJ/OŽP/170604/2021-Doj; ze dne 24. 09. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 10. 2021
offline verze 29. 10. 2021
digitalizovaná verze 29. 10. 2021
databáze POVIS 29. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i