Povodňový plán obce SkaličkaSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Skalička a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Vedoucí provozu: Ing. Pavlína Burdíková
Tel.: 571 685 096
E-mail: provozvalmez@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bečva 10100043 4-11-02-0270-0-00, 4-11-02-0290-0-00
Hlubocký p. 10222433 4-11-02-0280-0-00, 4-11-02-0290-0-00
Nihlovský p. 10188822 4-11-02-0320-0-00
bezejmenný tok 10190464 4-11-02-0270-0-00
bezejmenný tok 10189634 4-11-02-0280-0-00
bezejmenný tok 10201257 4-11-02-0280-0-00
bezejmenný tok 10198731 4-11-02-0280-0-00