Povodňový plán obce SkaličkaPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Skalička 2, 75352 Skalička u Hranic
Tel.: 581 623 539
E-mail: podatelna@obecskalicka.cz
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Tel.: 581 828 111
E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Vedoucí odboru - Ing. Petr Skácel
Tel.: 581 828 380
E-mail: petr.skacel@mesto-hranice.cz


Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení - Ing. Táňa Drábková
Tel.: 581 828 347

E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz

 

Vodní hospodářství - Ing. Klára Čecháková
Tel.: 581 828 349

E-mail: klara.cechakova@mesto-hranice.cz

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Mgr. Ing. Jitka Hejlová
Tel.: 585 508 402
E-mail: j.hejlova@olkraj.cz


Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Jana Breškovcová
Tel.: 585 508 405, 725 765 679

E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz