Povodňový plán města Sedlec-PrčicePOVODŇOVÝ PLÁN města Sedlec-Prčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR954/039910/2023; ze dne 24. 04. 2023
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-39592/2023/460; ze dne 19. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí
Č. j.: MÚ-S/ŽP/15369/2023-5; ze dne 25. 09. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 09. 2023
offline verze 12. 09. 2023
digitalizovaná verze 12. 09. 2023
databáze POVIS 12. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i