Povodňový plán města Sedlec-PrčicePOVODŇOVÝ PLÁN města Sedlec-Prčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 15375/2017-460; ze dne 20. 03. 2017
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR954/000966/2017; ze dne 21. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/23450/2017-7; ze dne 21. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 09. 2023
offline verze 12. 09. 2023
digitalizovaná verze 12. 09. 2023
databáze POVIS 12. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i