Povodňový plán obce RůžďkaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Růžďka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p,.
Č. j.: LCR957/002679/2013; ze dne 03. 06. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 18045/2013; ze dne 01. 07. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 04. 2021
offline verze 08. 04. 2021
digitalizovaná verze 08. 04. 2021
databáze POVIS 08. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i