Povodňový plán obce PustiměřPOVODŇOVÝ PLÁN obce Pustiměř

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-21557/2021/5419; ze dne 10. 06. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MV 61579/2021; ze dne 07. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 07. 2021
offline verze 14. 07. 2021
digitalizovaná verze 14. 07. 2021
databáze POVIS 14. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i