Povodňový plán obce PustiměřSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pustiměř a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel: 541 637 111 
E-mail: info@pmo.cz

Závod:
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Ing. Pavel Cenek - ředitel závodu

Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Ing. Jaroslav Foukal - vedoucí provozu
Tel.: 577 102 893
E-mail: provozzlin@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky, které spravuje Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Pustiměřský potok 10206271 4-12-02-0270-0-00
Marchanice 10186072 4-12-02-0190-0-00
bezejmenný tok 10201470 4-12-02-0270-0-00

 

  • Vodní toky ve správě obce Pustiměř
Pustiměřské Prusy 79, 683 21 Pustiměř
Tel.: 517 357 281, 517 357 278
E-mail: ou@pustimer.eu
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10202028 4-12-02-0270-0-00
bezejmenný tok 10440638 4-12-02-0270-0-00