Povodňový plán obce Prostřední BečvaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Prostřední Bečva

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO26477/2013-219/Ro; ze dne 26. 06. 2013
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/002667/2015; ze dne 02. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí a výstavby, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚ-RpR/28252/2015; ze dne 31. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 06. 2023
offline verze 12. 06. 2023
digitalizovaná verze 12. 06. 2023
databáze POVIS 12. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i