Povodňový plán městyse OstrovačicePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Ostrovačice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO56997/2017-419/To; ze dne 25. 09. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MR-C 13316/17 OZP; ze dne 09. 11. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 03. 2022
offline verze 22. 03. 2022
digitalizovaná verze 22. 03. 2022
databáze POVIS 22. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i