Povodňový plán městyse OstrovačiceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území městyse Ostrovačice je při povodni ohrožováno zhruba 14 budov, které trvale obývá přibližně 40 obyvatel, z toho 9 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území městyse Ostrovačice - agregované

Ohrožené objekty na území městyse Ostrovačice

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nenachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území městyse Ostrovačice
Kontaminovaná místa na území městyse Ostrovačice

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Ostrovačice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Ostrovačice u předsedy povodňové komise městyse.