Povodňový plán obce Opatovice nad LabemPOVODŇOVÝ PLÁN obce Opatovice nad Labem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/13/12017; ze dne 06. 06. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/36718/13/SI; ze dne 15. 11. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2013
offline verze 31. 10. 2013
digitalizovaná verze 31. 10. 2013
databáze POVIS 31. 10. 2013
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i