Povodňový plán obce Opatovice nad LabemPOVODŇOVÝ PLÁN obce Opatovice nad Labem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/051486; ze dne 16. 12. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MmP 19917/2022; ze dne 16. 02. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 11. 2021
offline verze 03. 11. 2021
digitalizovaná verze 03. 11. 2021
databáze POVIS 03. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i